Lidkaart + reglement

Lees alle punten op de lidmaatschapskaart eens door zo weet u wat wel en niet mag.

Reglement eigen viswater Visvijver “Molenheide”

Het is verboden:

  1. Te vissen zonder vergunning van rechthebbende 
      visvijver;
  2. Wedstrijden te organiseren zonder toestemming
      van het bestuur.
  3. Visplateau of viskoffer in het water te zetten of op
      de stenen.
  4. Gevangen vis mee te nemen;
  5. Afval, papier enz. achter te laten op het visterrein;
  6. Beschadigingen of vernielingen aan te richten;
  7. Er mag geen gevlochten hoofdlijn worden gebruikt.
  8. Het viswater te bevaren, te zwemmen, lopen;
  9. Voerbootjes te gebruiken;
10. Huisdieren en/of andere dieren mede te nemen
      op het visterrein;
11. Te vissen van 23 april tot 27 april (Alleen visvijver)
12. Te voeren, te vissen met “vere de vase”, gekleurde 
      maden(rode), katten- hondenbrokken;
13. Te nachtvissen/overnachten;
14. Gebruik leef-/bewaarnet-/zak verboden;
15. In de sloot rondom eiland te vissen (visvijver)

Het is verplicht;

1. Orders of aanwijzingen van controleurs op te volgen.
2. Onregelmatigheden direct te melden bij bestuur.
3. Bij karper - vissen recht vooruit te vissen! (Visvijver)
4. Tijdens wedstrijden viswater vrijhouden.
5. Recreanten kunnen vissen aan de kant Landmansunie.
6. Bij nacht karperwedstrijden gehele vijver gesloten.
7. Gevangen vis meteen terug te zetten.


Regulamin HSV zawsze kasaja

   


Punten waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Overtreding van het reglement kan schorsing/royement en/of intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
Bij overtreding van de gestelde regels wordt men geacht zonder vergunning te hebben gevist.