Viswaterlijsten

Viswaterlijsten Gezamenlijke Lijst en
Aanvullingslijst

Het boekje van de viswaterlijst wordt met ingang van 2017 niet meer standaard met de vispas
opgestuurd.

Keuze  lijst van viswateren

De papieren lijst zal na 2016 niet meer vanzelf bij uw VISpas worden meegestuurd omdat de
VISplanner, samen met uw VISpas ook geldt als een schriftelijke toestemming (vergunning)
om ergens te mogen vissen. Via deze link kunt U aangeven dat u in 2017 graag een papieren
lijst wilt ontvangen.

Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van de VISplanner. De
papieren lijst zal de komende jaren blijven bestaan voor de mensen die geen smartphone
hebben.