Contact ledenadministratie


Email:  ledenadmin@hsvaltijdbeet.nl


Wijziging van je gegevens doorgeven (bijvoorbeeld verhuizing) of opzeggen van je lidmaatschap klik hier

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dan doen voor 1 oktober, van het lopende contributiejaar, uw auto-incasso stopt dan ook meteen. Deze opzegtijd is nodig daar wij aan een landelijke administratie gekoppeld zijn en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland.
Wij als vereniging kunnen na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand voor het opvolgende jaar. In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is bij het te laat opzeggen de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd!

TIP: Uw achternaam en geboortedatum moeten altijd correct op de VISpas staan, anders is de VISpas niet geldig.

Vispas verloren neem dan telefonisch contact op met ledenadministratie,
tegen geringe kosten € 4,50 kunt u een nieuwe (duplicaat) verkrijgen..