Altijd Beet opgericht 1942

Op 7 januari 1942 werd hengelsport vereniging Altijd Beet opgericht. In de beginjaren was deze vereniging gehuisvest in café Fenix, later werd café vd Akker in de Kerkstraat het onderkomen. Het ledenaantal is in de oorlogsjaren niet erg hoog. Spoedig na de oorlog in de jaren 50 wordt de vereniging onder voorzittersschap van Jan Spierings erg actief. Men ging toen al de jaarlijks de overbekende Nationale Hengelconcoursen organiseren. Later toen café van de Akker vanwege reorganisatie van de dorpskern verdween koos men ook zeker vanwege de viswedstrijden eerst het café van Bert Broek en later café Toon de Visser bij de Heeswijkse brug aan de Zuid Willemsvaart.


Destijds was men gedurende de wintermaanden ook druk doende met de organisatie van oa kaartwedstrijden. In het visseizoen zijn bij de oudere leden ook de visuitstapjes oa naar de Vinkenveense Plassen overbekend.

In 1960 werd het café van Mies Steenbakkers in het Wijbosch tot clublokaal verkozen. In die tijd bestond de vereniging uit een vaste kern van 50 a 60 leden. Dit leden aantal steeg jaarlijks met enkele tientallen leden zodat in 1979 het aantal van ongeveer 300 leden bereikt werd.

Op 31 mei 1980 wordt de nieuwe visvijver in de Molenheide in gebruik genomen. Het leden aantal stijgt dan snel tot 500 senior en 175 jeugd leden.

Het 40 jarige bestaansfeest wordt op 9 januari 1982 gevierd. Jan Spierings op dat moment 40 jaar voorzitter, wordt vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging door burgemeester Scholten een Koninklijke Onderscheiding overhandigt. Jan overlijdt kort hierna op 13 juni van dat zelfde jaar. Enkele maanden later wordt het 1000e clublid ingeschreven en al in 1983 komt het ledenaantal zelfs boven de 1100.

In 1992 vierde wij ons 50 jarig bestaan op de foto het bestuur van HSV Altijd Beet ook zijn er filmbeelden van dit 50 jaar bestaan.

v.l.n.r.   A.Nooijen, R.v Breugel, T.v Houtum, G.Verhagen, T.Olyslagers, H.v.Aalbeek, H.Hermes

In 2012 vierde we ons 70 jaar bestaan met een mooie visdag, aan deze wedstrijd mocht iedereen mee vissen, eten en drinken was die dag gratis. Ledenaantal eind 2012 bijna 1000 leden. Jammer dat onze oud voorzitter (Huub van Aalbeek) dit net niet heeft mogen meemaken Huub overleed op 21-02-2011 na een kort ziekbed. Mede voor hem was 70 jaar bestaan eigenlijk gevierd daar Huub 78 jaar was, en meer dan 53 jaar lid waarvan hij vanaf begin jaren 70 bestuurlid was.

Ons clubhuis is in de loop van 2012 veranderd, daar Cafe 't Klumpke(Café Steenbakkers) de deuren heeft gesloten, daarom waren we genoodzaakt om te verhuizen naar een nieuw clubhuis(eind 2012) dit is nu Café 't Zuid op Plein 1944 te Schijndel.
Op 27 Mei 2017 vierde de vereniging het 75 jaar bestaan in het clubhuis 't Zuid met een receptie en verder in het jaar extra wedstrijden, zo was er ook een hele mooi opendag gehouden (5juni) op de visvijver, het volledige bestuur in de boot op de visvijver.

 v.l.n.r. G.Verhagen, C.Vorstenbosch, T.Broeren(voorzitter), P.v.Erp, W.v.Stiphout, J.Langehuijzen, J.v.Schijndel

Lees meer info over 75 jaar bestaan van de vereniging download het PDF bestand

Op naar de 100 jaar