Gedragsregels en VOG

Gedragsregels en VOG-HSV Altijd Beet

Binnen onze vereniging HSV Altijd Beet vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarige, essentieel. Daarom heeft onze vereniging beleid gemaakt om ongewenst gedrag/seksuele intimidatie zo veel als mogelijk tegen te gaan. 

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, schelden, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, (medewerkers) en leden, maar ook andere bezoekers (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden) dat zij meewerken aan het naleven van de omgang-en gedragsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de Invalide steigers: Deze zijn vrij voor een ieder om op te vissen. Indien een minder-valide lid zich meldt om daar te vissen wordt je geacht plaats te maken voor hem/haar.

Alle bestuursleden en begeleiders van onze jeugdleden (denk bijvoorbeeld aan coaches, begeleiders en vrijwilligers) hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) waarbij het onderzoek op relevante functieaspecten geen bezwaren heeft opgeleverd. Als onderdeel van het beleid zijn verder de volgende documenten opgesteld die bekeken kunnen worden door de volgende koppelingen te volgen:

- Omgangsregels HSV ALTIJD BEET
- Intentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie HSV ALTIJD BEET
- Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Omgangsregels HSV ALTIJD BEET

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, schelden, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
 11. Ik geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenst opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.