Vragen over je lidmaatschap

Opzeggen of wijziging doorgeven dit kun je doen via email, zie linker menu

Ledenadministratie: 

Tel:0650875750 Email: ledenadmin@hsvaltijdbeet.nl

Vispas verloren neem dan telefonisch contact op met ledenadministratie, tegen geringe kosten € 4,50 kunt U een nieuw (duplicaat)vispas verkrijgen. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat je de nieuwe vispas(duplicaat) thuis hebt.

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dan doen vóór1 oktober, van het lopende contributiejaar, uw auto-incasso stopt dan ook meteen. Deze tijd is nodig daar wij aan een landelijke administratie gekoppeld zijn en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland.
Wij als vereniging kunnen na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand voor het opvolgend jaar. In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is men bij het te laat opzeggen de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd!

Een incasso-opdracht heeft een terugboekingstermijn van 56 dagen. Dit betekent dat wij als vereniging dus eind oktober de automatische incasso's gaan innen. Het verlooptermijn is dan medio december, na dit termijn gaan wij over tot het verzenden van de nieuwe vergunningen, zodat u deze voor 1 januari in huis heeft.

Belangrijke tips voor onze leden:
Bij contact ledenadminstratie uw lidmaatschapnummer vermelden,
dit kun je vinden op je vispas van HSV Altijd Beet, staat rechts onder op uw VISpas.

TIP:
Uw achternaam en geboortedatum moeten altijd correct op de VISpas staan, anders is de VISpas niet geldig.